Enginyeria al Núvol

Aplicacions per a instal.ladors, tècnics, arquitectes i enginyers.

Ompla qüestionaris simples i deixa que un Enginyer OmniluS calculi, gestioni bases de dades y prepari informes per tu de manera automàtica.

Gratuït, senzill i ràpid.

Accessible des de qualsevol dispositu connectat a Internet.

Pròximament

...

Gestor de fitxers

Budgets

Gestor de costos de projectes de enginyeria. Eina integral per a la preparació de pressupostos i gestió de la comunicació amb clients i proveïdors.

Descarrega pressupostos en diferents formats: pdf, xls, doc; i amb diferents continguts: components, amidaments, amb o sense preus.

Taules per anàlisis de costos: marges, costos i hores de personal, materials i accessoris.